Навчально виховний процес
Організація навчально-виховного процесу в ДНЗ № 3 здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» і спрямована на реалізацію основних завдань дошкільного навчального закладу
Зміст навчально-виховного процесу в ДНЗ визначається і реалізується відповідно до програми «Дитина». Запропонована орієнтовна модель перспективного планування дає можливість педагогам-дошкільникам реалізувати на практиці інтегрування різних видів діяльності, систематизувати знання, уміння, навички дітей.
Чітко визначена мета планування та методичні орієнтири допомагають поступово ефективно організувати діяльність дошкільників. Також вихователями даних груп дотримуються вимоги програми розвитку дітей від 2-х до 7-ми років «Дитина», яка націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами та робить окремий акцент на ігровій діяльності.

Спеціальна організована навчальна діяльність
(Заняття)
Ігри
Самостійна діяльність дітей
художня, мовленнєва, ігрова,трудова, дослідницька
Індивідуальна робота
Спостереження
Прогулянка
Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та інші).
Так, як садочок має дві різновікові групи, то тривалість навчальних занять диференціюється, орієнтуючись на вік кожної дитини.
Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. Під час складання розкладу занять враховується їхнє домінуюче навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачається раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна).
Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно на першу половину дня. Деякі заходи проводяться у другій половині дня. Це заняття з фізкультури, музичні заняття. Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота).
Організовуючи навчальну діяльність, вихователі старших груп систематично використовують завдання на ТРВЗ (теорію розв'язання винахідницьких завдань), експериментально-дослідницької діяльності, проблемно-пошукові ситуації та інші методи та прийоми, що позитивно зарекомендували себе в сучасній дидактиці. Поєднують вербальні, наочні і практичні методи, відводять належне місце продуктивним видам діяльності, в яких дошкільник здатен до самовираження і самореалізації (малювання, ліплення, конструювання, художня праця), а також мовленнєвій, руховій, музичній та театральній діяльності.
З огляду на те, що провідною в дошкільному віці є ігрова діяльність, гра широко використовується в навчально-виховному процесі ДНЗ як самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організаційних формах. Пріоритет надається творчим іграм (сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, ігри-драматизації та інсценівки, ігри з елементами праці та художньо- творчої діяльності) та ігри з правилами (дидактичні, інтелектуальні, рухливі, хороводні).
Упродовж всього дня організовуються різні види ігор з урахуванням їх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, змісту попередніх і наступних форм роботи, сезонних умов, ступеня фізичного та інтелектуального навантаження на дітей.
Самостійна діяльність дітей організується щодня в першій та другій половині дня. Протягом дня поєднуються різні за змістовою спрямованістю її види (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька…) та поступово залучаються до участі в них всі діти групи.
Індивідуальна робота з дітьми як самостійна організаційна форма проводиться з вихованцями у вільні години (під час ранкового прийому, прогулянок…) в приміщеннях і на свіжому повітрі. Вона організовується з метою активізації пасивних дітей, додаткових занять з окремими дітьми.
Завідувач акладу Овчинникова Н.В. надає дієву допомогу вихователям на місцях, використовуючи різноманітні форми методичної роботи з педагогічними кадрами (семінари, семінари-практикуми, тренінги, ділові ігри, конкурси, виставки, консультації).
У спільному плані наступності в роботі ДНЗ № 3 та Степнянською ЗОШ на вересень планується ознайомлення вихователів старших груп з програмою початкової школи.
Made on
Tilda